O Europskim snagama solidarnosti

Mnogo mladih Europljana spremno je volontirati ili raditi za opće dobro na projektima u kojima njihova pomoć donosi rezultate te pokazati solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju. Pronaći odgovarajuću priliku za volontiranje može biti teško. Zbog toga su osnovane Europske snage solidarnosti.

Europske snage solidarnosti daju priliku mladima da steknu neprocjenjivo iskustvo, razviju svoje vještine i pridonesu društvu. Ako ste mlada osoba koja traži volontersko ili radno iskustvo ili ste organizacija koja želi privući mlade da se uključe u vaše aktivnosti solidarnosti, možda su Europske snage solidarnosti pravi odgovor za vas.

Jean-Claude Juncker, predsjednik Europske komisije

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio je plan za Europske snage solidarnosti u govoru o stanju Unije 14. rujna 2016.:

“U Europi ima mnogo mladih socijalno osviještenih osoba koje su voljne znatno pridonijeti društvu i pomoći u iskazivanju solidarnosti. Možemo im stvoriti priliku za to … Solidarnost je ljepilo koje Uniju drži na okupu … Mladi diljem EU-a moći će pružiti svoju pomoć ondje gdje je najpotrebnija, kao odgovor na krizne situacije … Ti će mladi ljudi dobiti priliku razvijati vještine te steći ne samo radno nego i vrijedno životno iskustvo.”

ŠTO SU EUROPSKE SNAGE SO­LI­DAR­NOSTI?

Volonterka prati osobe s mentalnim poteškoćama u zoološki vrt s domaćim životinjama

Europske snage solidarnosti nude volonterska mjesta, pripravništva i radna mjesta u trajanju od dva do 12 mjeseci radi poticanja solidarnosti u zajednicama diljem Europe.

Cilj je Europskih snaga solidarnosti omogućiti većem broju mladih da sudjeluje u širokom nizu aktivnosti za jačanje solidarnosti, bilo volontiranjem ili stručnim radom, kako bi se pomoglo u rješavanju zahtjevnih situacija diljem Europske unije.

ŠTO OBUHVAĆA OVAJ PROGRAM?

Volonter radi s novopridošlim izbjeglicama

Mladi će se moći uključiti u akcije i projekte različite prirode. Oni mogu obuhvaćati primjerice obrazovanje, zdravstvo, socijalnu integraciju i uključivanje na tržište rada, pomoć u opskrbi prehrambenim i drugim proizvodima, gradnju skloništa, gradnju i obnovu lokacija te upravljanje njima, prijem i integraciju migranata i izbjeglica, zaštitu okoliša i sprečavanje prirodnih katastrofa.

 

Sudjelovanje mladih neće donijeti korist samo njima, nego će i pridonijeti naporima tijela nacionalne i lokalne vlasti, nevladinih organizacija te poduzeća pri suočavanju s raznim izazovima i krizama. Organizacije sudionice moći će se koristiti Europskim snagama solidarnosti za dobrobit građana i društva u cjelini.

KOJE JE TRENUTAČNO STANJE?

Europske snage solidarnosti: šest mjeseci nakon pokretanja u prosincu 2016.

Tijekom prve faze, započete u prosincu 2016., pokrenuto je osam različitih programa u kojima se nudi volontiranje, pripravništvo ili zapošljavanje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Već šest mjeseci poslije prijavilo se više od 30 000 mladih i prvi su sudionici započeli svoj angažman. Kako bi dodatno pojačala inicijativu Snaga, Komisija je 30. svibnja 2017. predložila da se za nju stvore pravni temelj, mehanizam financiranja i širi skup solidarnih aktivnosti. Time će se pridonijeti daljnjem povećanju njihove usklađenosti, utjecaja i troškovne učinkovitosti.

Za razdoblje 2018.–2020. Komisija predlaže dodjelu 341,5 milijuna eura za inicijativu. Time će se omogućiti da se do kraja 2020. uključi 100 000 mladih Europljana. Za tu drugu fazu predviđene su sljedeće vrste aktivnosti:

Mlade će se ljude podupirati pri izvršavanju volonterskih aktivnosti angažmanom u području solidarnosti u trajanju do 12 mjeseci, pripravništvom obično od dva do šest mjeseci te zapošljavanjem u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom od dva do 12 mjeseci. Ti su oblici angažmana već predviđeni u trenutačnoj prvoj fazi.

Skupinama od 10 do 40 mladih volontera iz različitih zemalja omogućit će se da u okviru volonterskih timova daju zajednički doprinos u trajanju od dva tjedna do dva mjeseca.

Projektima solidarnosti omogućit će se malim skupinama od najmanje pet sudionika da na vlastitu inicijativu uspostave i provedu projekte solidarnosti na lokalnoj razini u trajanju od dva do 12 mjeseci.

Aktivnostima umrežavanja pomoći će se pri privlačenju novih sudionika, omogućiti razmjene dobre prakse, pružati potpora nakon početka rada i uspostaviti mreže bivših sudionika.

Svim tim mjerama mladima diljem Europe pružit će se nove mogućnosti uključivanja u aktivnosti kojima se potiče rješavanje društvenih izazova i jačanje zajednica. Istodobno, njima će se pomoći mladima da poboljšaju vještine i kompetencije potrebne za njihov osobni i profesionalni razvoj na početku njihove karijere.

KAKO SE MOGU UKLJUČITI I ŠTO MI TO DONOSI?

Portret Manon Levrey – prve sudionice Europskih snaga solidarnosti na terenu

Za program se mogu registrirati mladi (od 17 do 30 godina). Minimalna je dob za sudjelovanje u projektu solidarnosti 18 godina.

Tijekom registracije zatražit će se vaši osnovni podaci. Ostale informacije prikupljat će se u kasnijoj fazi. Tijekom registracije moći ćete odabrati zemlje u koje biste htjeli biti raspoređeni te navesti želite li iskustvo volontiranja ili stručnog načina rada i koje vrste aktivnosti vas zanimaju, kao i iskustva i vještine koje imate. Alat za registraciju dostupan je na 24 službena jezika EU-a.

Europske snage solidarnosti ne samo da će mladima dati priliku da pomažu drugima, nego i da pohađaju obuku, poboljšaju vještine i steknu životno iskustvo.

Sudionicima raspoređenima na volontiranje podmiruju se troškovi smještaja, hrane, putovanja, osiguranja i džeparca. Sudionicima raspoređenima na pripravništvo plaćaju se putni troškovi i dnevnice. Sudionicima raspoređenima na posao uvijek će se omogućiti potpisivanje ugovora o djelu i plaća u skladu s lokalnim zakonima, propisima i kolektivnim ugovorima. Svi sudionici dobit će potvrdu u kojoj se navode pojedinosti akcija u kojima su sudjelovali u okviru Europskih snaga solidarnosti.

REGISTRIRAJTE SE NA: europa.eu/solidarity-corps

KAKO SE MOJA ORGANIZACIJA MOŽE UKLJUČITI?

Volonter radi s novopridošlim izbjeglicama

Organizacije imaju važnu ulogu u Europskim snagamasolidarnosti. One nude radna mjesta mladima koji su se registrirali pri Snagama. U toj prvoj fazi, prije stupanja na snagu nove pravne osnove, organizacije koje žele sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti mogu se prijaviti za financiranje putem postojećih programa EU-a za financiranje. Svaka organizacija sudionica, neovisno o veličini, morat će prihvatiti izjavu o misiji i načela Europskih snaga solidarnosti te će se morati pridržavati Povelje Europskih snaga solidarnosti. U njoj se objašnjavaju aktivnosti koje su obuhvaćene Europskim snagama solidarnosti i zapošljavanje sudionika. Potpisivanjem Povelje organizacije će se obvezati i na sudjelovanje u aktivnosti, osiguravanje sigurnih životnih i radnih uvjeta te pružanje odgovarajuće obuke i podrške kako bi se sudionicima Europskih snaga solidarnosti pomoglo ispuniti njihove zadaće. Stavit će se na raspolaganje i informacije o sporazumu o solidarnosti koji treba dogovoriti između sudionika i organizacija Europskih snaga solidarnosti u kojem se utvrđuju uzajamna prava i nadležnosti.

http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/solidarity/hr/