Zaklada Kajo Dadić – Natječaj za dodjelu 3 stipendije, prijave do 31. siječnja

Natječaj za dodjelu 3 (tri) stipendije učenicima/cama ili redovnim studentima/cama u školskoj/ akademskoj godini 2018/201. Pojedinačna stipendija u iznosu od 700,00 kuna dodjeljivat će se mjesečno za tekuću školsku/akademsku godinu.

Pravo prijave na natječaj, radi dobivanja pomoći za školovanje, imaju učenici završnog razreda srednje škole i studenti s područja grada Splita, koji se školuju na sveučilištima /visokim učilištima na području Republike Hrvatske, a koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da prijavitelj/ica i jedan od roditelja imaju prebivalište na području grada Splita,
– da su prijavitelj/ica i obitelj korisnici pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite od strane Centra za socijalnu skrb,
– da je redovno upisan/a u tekuću školsku/akademsku godinu,
– da je uspješno završio/la prethodne godine školovanja, da im ostvareni prosjek ocjena u srednjoj školi iznosi najmanje 4,0 odnosno da su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili minimalno 50 ECTS bodova.
-da prijavitelj/ica ne prima stipendiju drugog davatelja

Uz zamolbu za dodjelu stipendije prilaže se odgovarajuća dokumentacija i to:

  1. Preslika osobne iskaznice;
  2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu (ne starije od šest mjeseci) za podnositelja prijave i jednog od roditelja
  3. Izjava da u trenutku podnošenja zahtjeva nisu korisnici niti jedne druge stipendije
  4. Za učenike potvrda o redovnom upisu u školsku godinu 2018/2019. i prijepis ocjena zadnje dvije godine srednjoškolskog obrazovanja;
  5. Za studente prve godine potvrda o statusu redovitog studenta te preslika svjedodžbi svih završenih razreda srednje škole;
  6. Za studente viših godina potvrda o statusu redovnog studenta, prijepis ocjena i potvrda o ostvarenim ECST bodovima;
  7. Potvrda Centra za socijalnu skrb o korištenju pomoći za uzdržavanje ili nekog drugog oblika zaštite u 2018. god.
  8. Motivacijsko pismo

Prijava na natječaj podnosi se isključivo poštom na adresu:

Zaklada “Kajo Dadić” Split
Sinjska 7, 21000 Split
s naznakom “ Prijava za dodjelu stipendije”

Rok za podnošenje prijave je do 31. siječnja 2019.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebnih dokumenata neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana zaključenja natječaja.

U Splitu, 18. prosinca 2018.g.

Zaklada Kajo Dadić