Prijavite se na terenske radionice “Upoznajmo Suvaju”

 

 

 

Dragi mladi, prijavite se na terenske radionice koje će se održavati 15. i 16.listopada i na kojima ćete saznati migraciju povremenog toka rijeke Suvaje u kartografskim izvorima od druge polovine 19. stoljeća do druge polovine 20 stoljeća.
Prvi dio terenskoga rada obuhvatio bi područje sliva rijeke Ričine od granice s BiH na lokaciji Podbila – Ričice, lokalitet Maslića Luka do retencije „Brana“ u Ričicama.
Drugi dio terenskoga rada obuhvatio bi donji dio toka rijeke Suvaje od predjela Velika mostina i nizvodno, a odvijao bi se u tri smjera: Jaruga, Krčevina i Mačine – Blato.
Od opreme potrebno je imati tvrde tenisice ili gležnjače s obzirom da ćemo pješaćiti jedan dio izazovnijeg terena.
Prijaviti se možete na mail: kum.prolozac@gmail.com ili broj 095 503 7181, a sudjelovanje je besplatno.
Radionica je namjenjena učenicima 7. i 8. razreda OŠ. Voditelj radionice je prof. Marijan Maršić.