Pristup

Ovdje možete ispuniti web-pristupnicu ili istu možete preuzeti u Repozitoriju, te je sami popuniti i dostaviti nam je na našu adresu.

UČLANJUJEM SE U KUM PROLOŽAC, PRIHVAĆAM TEMELJNA NAČELA I PROGRAM KUM-a, TE PRAVA I OBVEZE ČLANA ODREĐENE STATUTOM KUM-a.