Garancija za mlade – podrška mladima

Garancija za mlade je novi pristup u rješavanju pitanja nezaposlenosti mladih osoba, kojim se sve osobe mlađe od 25 godina (u RH mlađe od 30 godina!) nastoji što brže aktivirati na tržištu rada

Provedbom Preporuke Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade (2013/C 120/0, od 22. travnja 2013. godine) nastoji se spriječiti ulazak mlade osobe u tzv. NEET status. U kontekstu provedbe mjera Garancije za mlade u RH NEET osobama (engl. NEET – Not in Employment, Education or Training) smatramo osobe u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, koje ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja te nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Garancija za mlade prvenstveno je pokretač velikih strukturnih reformi.Uspostavom Garancije za mlade razvija se brzi, međusektorski sustav podrške mladima u statusu NEET, na način da im se u roku od najviše 4 mjeseca po izlasku iz obrazovanja ili ulaska u nezaposlenost osigura:

  • ponuda za posao
  • ponuda za vježbeništvo ili pripravništvo
  • ponuda za povratak u obrazovanje.

Brza aktivacija mladih osigurava veću motiviranost mlade osobe za traženjem posla i zapošljavanjem, kao i brzu nadogradnju znanja i vještina koje je osoba stekla tijekom obrazovanja.

Garancija za mlade provodi se sukladno važećem Planu implementacije Garancije za mlade, koji opisuje: kako će se Preporuka Vijeća EU o uspostavi Garancije za mlade provoditi na nacionalnoj razini, koje uloge tijela javne vlasti i ostale organizacije imaju u njenoj provedbi, koje je mjere i reforme potrebno uvesti radi uspostave Garancije za mlade, kako će se mjere financirati,  kako će se ocjenjivati napredak u provedbi mjera i reformi te vremenski raspored njihove provedbe.

Plan implementacije Garancije za mlade ujedno je i pretpostavka za korištenje sredstava Inicijative za zapošljavanje mladih te sredstava Europskog socijalnog fonda namijenjenih za provedbu Garancije za mlade.

U Republici Hrvatskoj, mjere Garancije za mlade za uključivanje na tržište rada provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, putem Centara za mlade i CISOK centara.

Dodatne informacije:

Garancija za mladeCISOK centri

HZZ

Središnji državni portal