“Lokalnim partnerstvom do svijeta rada” – održane radionice o poduzetništvu i samozapošljavanju

U organizaciji Centra za održivi razvoj u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Imotski, održane su radionice o poduzetništvu „Lokalnim partnerstvom do svijeta rada.“

Snježana Petrušić iz COR-a zainteresiranima je predstavila mogućnosti samozapošljavanja, zakonske regulative i oblike poduzetništva.

Radionica se održala u sklopu projekta Lokalnim partnerstvom do svijeta rada koji za cilj ima unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko-dalmatinske županije, kao i unaprjeđenje zapošljavanja i samozapošljavanja svih građana.

COR će organiziriti još jednu radionicu na istu temu, a svi zainteresirani više informacija mogu dobiti na našu e mail adresu cor.dalmacija@gmail.com.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Erupskog socijalnog fonda.