Poziv za podnošenje zahtjeva studenata s područja grada Imotskog

Na temelju članka 45. Statuta Grada Imotskog («Službeni glasnik» br. 2/09 ,1/13 i 04/13) gradonačelnik Grada Imotskog objavljuje

Poziv studentima za studentsku potporu

Potvrda o ispravnosti dostavljenih podataka

Imotski.hr