K.U.M. Proložac u posjetu Lici – edukacija mladih korisnika i posjet ličkim OPG-ovima

U sklopu projekta “Mladi i ruralni prostor – nova razvojna šansa” uz podršku Ministarstva poljoprivrede  posjetili smo Liku. Cilj ovog projekta je edukacija naših mladih korisnika o uzgoju autohtone pasmine krava – buše.

Prvo smo posjetili OPG Nikola Miškulin u Gospiću. Stotinjak grla ove autohtone pasmine buša obitava na desetcima ha površine pašnjaka. Informacije o sustavu krava – tele, njihovoj genetici, porijeklu te načinu života ovih nezahtjevnih kravica uvelike su korisne za buduće poljoprivrednike. Naime, buše žive cijelu godinu na otvorenom, osim što su na ispaši, one i brste. Samim time dolazimo do spoznaje da nisu zahtjevne i jedu oko stotinjak vrsta bilja.

Nakon Gospića, edukaciju smo nastavili u Udbini kod OPG Bariša Dejanović. Više od 370 grla buše uživaju područje veliko 7 km zračne linije, cca 2000 ha površine ograđeno stotinjak metara električnom žicom ( tzv. električni pastir). Istaknuta je važnost mehanizacije na farmama koja uvelike olakšava domaćinu da svoju ekološku proizvodnju dovede na najviši standard. Upoznali smo korisnike i sa životom na farmi – ozljedama krava do kojih dolazi prilikom borbe s vukovima i veprovima, torovima u kojima se nalaze malene buše, hranilicama na pašnjacima te zajedništvu čovjeka i životinja.

Hvala domaćinima na divnom druženju i gostoprimstvu!