Savjetovalište Lanterna i KUM u novom projektu podrške osobama s psihičkim poteškoćama

 

PROJEKT MentArt –

projekt podrške osobama s psihičkim teškoćama i promidžbe mentalnog zdravlja

 

Trajanje projekta: 1.10.2021. – 30.4.2022.

Vrijednost projekta: 14.853,00 EUR

Kontakt osoba za projekt: Ivona Vučić

Web stranica organizacije i FB stranica: www.savjetovaliste-lanterna.hr i https://www.facebook.com/mentartlanterna

Projekt se provodi u partnerstvu s Udrugom K.U.M. Proložac

 

Projekt MentArt progovara o problemima osoba s psihičkim teškoćama osvještavanjem javnosti o postojanju ovakve vrste problema, a sve u cilju destigmatizacije osoba s psihičkim teškoćama i širenju poruke o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja. Kako bi se postigao ovaj cilj provodit će se sljedeće aktivnosti: Fokus grupe s osobama s psihičkim teškoćama s ciljem lakšeg detektiranja problema s kojima se ove osobe svakodnevno susreću, dva okrugla stola na temu mentalnog zdravlja, radio emisije, podcasti, promotivni štandovi, volonterske aktivnosti, MentArt festival na kojem ćemo kroz različite umjetničke oblike nastojati približiti priče i živote osoba s psihičkim teškoćama te odaslati poruku o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja.

Projekt će se provoditi na dvije razine, direktno u kontaktu s osobama s teškoćama njihovim aktivnim uključivanjem u aktivnosti te dodatnim osnaživanjem kao i informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o postojanju ovog problema.

Nakon završenog projekta očekujemo da će lokalna vlast biti sklonija donošenju odluka koje će osobama s teškoćama osigurati lakše ostvarivanje njihovih ljudskih prava. Također očekujemo veću potporu udrugama koje rade s osobama s psihičkim teškoćama. Projekt ima za cilj informirati javnost što su psihički poremećaji i kako oni nastaju, što će im u konačnici pomoći stvoriti jasniju i prihvatljiviju sliku života osoba s psihičkim teškoćama. Projekt ima za cilj povećanje svijesti građana o  važnosti zaštite mentalnog zdravlja te pravovremenog traženja pomoći. Osim toga ojačat će se sektorska suradnja kroz partnerstvo s udrugom K.U.M. te međusektorska suradnja kroz organizaciju i provedbu MentArt Festivala.  Projektne aktivnosti utjecat će na jačanje kapaciteta organizacije za rad na promicanju i zaštiti ljudskih prava osoba s psihičkim teškoćama te ćemo kroz projekt svoj rad proširiti i na manje razvijena geografska područja.

Što se tiče samih osoba s psihičkim teškoćama očekujemo lakše ostvarivanje njihovih prava po pitanju dobivanja posla, ostvarivanja socijalnih usluga, uključivanja u društvene aktivnosti kao  i točne i pravovremene informacije o vrstama pomoći koje mogu dobiti. Očekujemo i uključivanje većeg broja osoba s teškoćama u edukativne programe rada na sebi što bi doprinijelo njihovoj većoj uključenosti u obiteljski, radni i društveni život.

Dodane vrijednosti projekta su manja opterećenost zdravstvenog sustava na način da će više osoba s teškoćama potražiti pomoć u Savjetovalištu i rješavati svoje probleme kroz savjetovanje i psihoterapiju. Dobit ćemo uvid u stanje, potrebe i način življenja osoba s psihičkim teškoćama koja nam mogu pomoći u našim daljnjim projektima. Obitelji osoba s psihičkim teškoćama će također osjetiti sve dobrobiti provedbe projekta. I ono najvažnije projekt će se, kroz sve gore navedene aktivnosti (Fokus grupe s osobama s psihičkim teškoćama, medijska kampanja, okrugli stolovi, promidžbeni štandovi, MentArt festival), doprinijeti stvaranju kvalitetne lokalne zajednice bez predrasuda temeljene na važnim ljudskim značajkama prihvaćanju, uvažavanju, podršci i posvećenosti jer će problem osoba s psihičkim teškoćama učiniti vidljivijim i prihvatljivijim javnosti.