Održana predavanja i debate mladih o pojavama ovisnosti

U suradnji s OŠ Ivan leko iz Prološca, u okviru programa “Činim pravu stvar – živim zdravo”, održali smo predavanja o ovisnosti i ovisničkom ponašanju. Nakon što smo proveli anketiranja i predavanja, učenici su sudjelovali u debati o tome kako smanjiti rizike pojave ovisnosti.

Predavanje je doprinijelo jačanju infrmiranosti mladih, iako prema rezultatima ankete i iskazanim rasprava, mladi imaju opća saznanja o ovisnosti. Jačanje informiranosti mladih o rizičnom ponašanju jedan je od ciljeva zašto smo se u suradnji s Osnovnom školom odlučili na ovaj program.

Program “Činim pravu stvar – živim zdravo” provodi se uz podršku Ministarstva zdravstva.