Učimo o reckliranju od najmanjih nogu

U sklopu projekta “Eko-svijet mladih” učenici OŠ Ivan Leko iz Prološca sudjelovali su na predavanjima i radionicama na temu mogućnosti recikliranja koje je provela voditeljica aktivnosti prof. Nikolina Grbavac-Garac.

Kako reciklirati i zašto je recikliranje otpada važno naučili su najmlađi učenici.

Kako bi osvijestili i druge učenici su osmislili info letak koji će biti distribuiran.  Projekt se proveo uz podršku Splitsko-dalmatinske županije.