“Kockam se kockom” među mladima

U suradnji s Ekonomskom školom Imotski održali smo online tribinu koju je vodio i u sklopu koje je predavanje održao dr. Luka Maršić, psihijatar s KBC Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Tema tribine i predavanja bila je pojava kockanja među mladima. Sva ispitivanja pokazuju da je prisutnost i dostupnost kockanja mladima sve aktualniji i veći problem.

Kroz edukaciju, ali najviše kroz odgovoran odnos prema sebi vlastitoj budućnosti, može se prevenirati problem kockanja među mladima.

Zahvaljujemo Ekonomskoj školi Imotski na suradnji.

Tribina “Kockam se kockom” održala se u okviru programa “Činim pravu stvar – živim zdravo” uz podršku Ministarstva zdravstva.