Objavljujemo katalog fotodokumentacije tijeka radionice izrade kamenih kućica

Radionice izrade kamenih kućica

Katalog fotodokumentacije tijeka radionice koja se održala od 27.10. – 30.11.2021. godine.

Pogledajte: https://read.bookcreator.com/3WJFWMZwkSR8ZTrkX8cMkQHvOi52/DMH-nJr4RWqoWlZmvfLZeg. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge KUM Proložac.

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr