Mjesec borbe protiv ovisnosti – K.U.M. prepoznaje problem i svojim aktivnostima apostrofira i problematiku ovisnosti

Obilježavamo mjesec borbe protiv ovisnosti od od 15. studenog do 15. prosinca. Cilj obilježavanja je upozoriti javnost na gorući problem te potaknuti na aktivnosti i projekte koje će za cilj imati, unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti stanovništva te smanjenje zdravstvenih, socijalnih i društvenih rizika i šteta povezanih s ovisnostima i poremećajima u ponašanju.

K.U.M. Proložac dugi niz godina radi upravo s mladima, a borbu protiv ovisnosti često uvrštava u svoje projekte i aktivnostima, predavanjima, člancima, radionicama i anketama pokazuje kako je borba protiv ovisnosti svakodnevna i kako počinje od malih stvari, najranije dobi i angažmanom svih sudionika.

Nedavno je održana i višesatna radionica u OŠ „Ivan Leko“ Proložac u kojem su učenici pod vodtvom učiteljice Nikoline Petričević izradili plakat čija je tematika upravo borba protiv ovisnosti, odnosno upozoravanje na istu.

Ankete koje K.U.M. provodi među starijim učenicima osnovnih škola s područja Imotske krajine, pokazuju kako se sve mlađa populacija susreće s opojnim sredstvima, kockanjem odnosno igrama na sreću, alkoholom, a sve više je prisutna i ovisnost o društvenim mrežama i općenbito internetskim sadržajima.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kažu kako je donesena nova Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. kojom su definirani prioriteti i odgovori na modalitete i trendove pojavnosti droga, ostalih ovisnosti i ponašajnih ovisnosti sukladno aktualnim međunarodnih i nacionalnim potrebama. Stoga je neophodno intenzivirati provedbu raznih oblika preventivnih intervencija i to posebice onih koje se provode u suradnji s odgojno -obrazovnim sustavom. I upravo u tom smjeru ide i K.U.M. prepoznajući slabosti i potrebe društva te s ostalim dionicima daje svoj obol ovoj zahtjevnoj priči.

Svaka društvena zajednica ima jedinstvenu problematiku s područja ovisnosti. Stoga je za uspješno djelovanje na području prevencije potrebno zajedničko djelovanje svih zainteresiranih partnera u zajednici – obitelji, odgojno-obrazovnih ustanova, udruga, nevladinih organizacija, profesionalaca do donositelja odluka i razvojnih politika. Svi zajedno možemo napraviti promjenu.

K.U.M. će i dalje ozbiljno shvaćati svoju ulogu i prepoznavanjem problema svojim aktivnostima doprinositi upozoravanju i rješavanju istih.